RESULTS LZOPEN SES Contest - Simulated Emergency 2011 2012 2013 RULES   LZ Open
LZo40m   LZo20m   LZo80m
Main Page  Audio records

LZ Open SES (Симулирана Извънредна Ситуация) Contest 2014 - място: брега на Черно Море в района на Черноморец (вижте картата)
ОРГАНИЗАТОР L Z 1 K P P
LZ OPEN  CONTEST CLUB
ENGLISH
У С Л О В И Я

Програмна поддръжка N1MM logger, Sd by EI5DI, UA1AAF, 5MContest и други контест програми

ЦЕЛ: Да се подобри координацията и да се затвърдят уменията на Радиолюбителите за действиe в Извънредни Ситуации - по време на Аварии и Природни Бедствия, когато конвенционалните средства за комуникация и електрозахранване са извън строя и спешно е необходим обмен на информация между мястото на бедствието и останалия свят.

ВРЕМЕ И ДАТА: Ежегодно, Всяка първа Събота на Септември,
от 08.00 до 12.00 UTC (4 часа състезателно време).
За 2014 - 6-ти Септември, Събота

ОБХВАТИ И ВИД РАБОТА: 14 MHz, CW (телеграфия)

УЧАСТНИЦИ: Радиолюбители Оператори от Целия Свят

ОБЩО ПОВИКВАНЕ: CQ SESОБМЕН: обменят се две групи от по 3 цифри (общо 6 цифри): Първите три цифри представляват поредния номер на радиовръзката, а вторите три са поредния номер на радиовръзката на предишния работен кореспондент. RST не се изисква. Оценката за чуваемост ще се счита за 599 за всички установени контакти и ще се използва за потвърждаване с QSL.
Контролен номер при първата радиовръзка: 001 000 Вижте примера по-долу
Повторна радиовръзка с един и същ кореспондент се разрешава след 29 минути. (Всяка станция може да бъде работена веднъж на всеки 30 минути - на 30-тата минута , или по-късно.
Пример: Радиовръзка в 00:02, следваща радиовръзка ще е валидна в 00:32
или по-късно. (Секундите не се отчитат)

ТОЧКИ: Непотвърдените с отчет Радиовръзки не носят точки. Всяка валидна
(вярна) Радиовръзка носи 1 (една) точка независимо от Държавата или
Континента с които е установена.
(Всеки работи със всеки)

Това е примерна извадка от апаратен дневник:
NR Band Time Call Sent Received Points
1 14 08:15 UA2FL 001 000 020 005 1
2 14 08:16 RW6FZ 002 020 014 036 1
3 14 08:16 YO4AAC 003 014 028 113 1
4 14 08:17 LZ1ONK 004 028 025 052 1
Радиовръзката не носи точки и на двамата кореспондента ако разликата във времената е по-голяма от 3 минути, или ако има грешка в обменените контролни номера.
Радиовръзката не носи точки на кореспондента, който не е спазил 30 минутния интервал за да се свърже със същата станция отново.

КРАЕН РЕЗУЛТАТ : Сумата от точките (множители няма).

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ:
Портативни Станции (SENS) концентрирани в един район в България
През 2014 събитието ще се проведе в град Черноморец (вижте картата), намираш се на около 20 км югоизточно от Бургас. допълнителни условия за тази категория участници

РАДИОЛЮБИТЕЛИ ОПЕРАТОРИ И ГОСТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ СЕ ПРИКАНВАТ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ТОВА ПЪРВО ПО РОДА СИ СЪБИТИЕ !
Гости, наблюдатели, членове на семействата, спонсори на отбори, представители на клубове, федераций, организации и институции, всички съпричастни са поканени да се присъединят !


Има три основни категории за Задочните Участници разделени по континенти и по мощност на предавателя :
(1) Европейски Станции, (2) Станции извън Европа, (3) Български Радиостанции
.
Всяка категория е разделена на 4 подкатегории :
(1.1) Много оператори, Един Оператор: (1.2) голяма мощност, (1.3) малка мощност, (1.4) QRP (5W)
Участниците в категория QRP моля да НЕ добавят /QRP след повиквателния си знак.

Формира се допълнителна обща категория за Задочни Участници :
Портативни Станции (FIELD World) с максимална излъчвана мощност 100 вата. и автономно захранване (разрешени са всички видове автономни източници на ток - батерии и генератори). Добавяйте "/p" след инициала си.
Ние предлагаме на участниците в тази категория да се организират и да се събират на едно място по райони, така че да се срещнат преди и след състезанието като го превърнат в едно още по-приятно преживяване както за себе си така и за своите семейства.

Забележка:
Станциите с много оператори имат право да използват неограничен брой работни места свързани в мрежа. Единственото изискване е те да бъдат разположени в една Държава.
На всички Участници се разрешава да ползат Клъстъри, Скимери, Декодери и всякакви технологии, коити те смятат че могат да им бъдат от полза.
Целта е да се даде тласък на новите технологии в комбинация с високо операторско майсторство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ касаещи
Портативни Станции (SENS) - Simulated Emergency Network Stations, които ще бъдат разположени по протежение на бреговата линия около Черноморец.
вижте картата
Участниците в тази категория ще работят в съответствие с общите условия на състезанието, както и следните допълнителни условия:
Всеки екип се състои от двама оператора - основен оператор и асистент оператор.
Специални инициали от серията LZ6AA до LZ6FZ се предоставят за ползване от BFRA. Всеки екип сам избира инициала си. Предимство за ползване на даден инициал имат тези , ползвали го предходната година. QSL менажер е LZ3FN Христо Игнатов. Нежелаещите да ползват специални инициали могат да работят с личния си инициал следван от дробна черта портативна /P. Инициалите , които ще ползват задочните участници, ще бъдат публикувани на сайта преди състезанието.
Асистент операторите по възможност да бъдат мъже на възраст до 25 години, или жени (без ограничение във възрастта). Оператори, които нямат предварително избран асистент ще имат възможност да си привлекът такъв от желаещите посетители и гости. В изключителни случаи се допуска участието само на един основен оператор без асистент. Асистент операторите ще подпомагат основния оператор по всякакъв начин и ще поддържат УКВ FM радиовръзка с главната радиостанция. Те трябва да докладват на всеки час броя на установените радиовръзки. В случаите , когато няма директна УКВ връзка с главната станция съобщенията ще се препредават от другите участници. Работните езици при поддържане на служебната връзка са Български и Английски.
Ще има три подкатегории, формирани на базата на използваната апаратура: QRP , Low Power (малка мощност) и High Tech (високи технологии).
При QRP подкатегория участниците ще ползват апаратура захранвана от батерия 12V/12Ah максимум - (препоръчителна изходяща мощност 5 вата). В случаите, когато апаратурата е с фиксирана изходяща мощност от 5 вата е допустимо използването на батерия с по-голям капацитет.
В подкатегории Low Power и High Tech на участниците се разрешава да ползват максимална изходяща мощност до 100 вата, но препоръчителната мощност е 30 вата (за захранване са разрешени всички видове автономни източници - батерии и агрегати).
High Tech подкатегория е тази в която участниците ползват скимери, интернет клъстъри, трансивъри с два приемника и/или многоелементни насочени антени (разбирай - повече от един елемент)
Допълнителни категории : В зависимост от общия брой на участниците може да бъдат формирани допълнителни категории - например : за работа без помощта на компютър, за работа с обикновен морзов ключ, за използване на самоделна апаратура и др.
Антените за категориите QRP и Low Power трябва да бъдат едноелементни от следния тип: Полувълнов дипол ,обърнато V , целовълнов затворен контур , или вертикал. Всеки екип трябва да подготви и вдигне своите антени като важна част от това упражнение. Ние препоръчваме да бъдат използвани телескопични алуминиеви мачти, тръби или рибарски пръти за опорни точки на антените. Катеренето по дърветата, както и хвърлянето на камъни или тояги е абсолютно забранено. Използването на дървета за закрепване на антените се разрешава на максимална височина от 2.50м - в рамките на обсега на човек.

Моля имайте предвид - сътезанието не е основната цел !
Това е тренировка в Симулирана Ситуация на Бедствие , където всеки един участник сам по себе си е победител. Фактът че преносими радиостанции са в състояние да осъществят радиовръзка с други такива преносими станции в района, като в същото време обменят съобщения с Любителски Радиостанции разположени по целия свят е много важен.
Ние ще покажем на практика , как портативни маломощни радиостанции, захранвани от малки акумулаторни батерии, които могат да бъдат зареждани от слънчеви клетки и по този начин да бъдат напълно независими за неограничен период от време, могат да осъществяват ДИРЕКТНИ КОНТАКТИ и успешно да обменят съобщения с други такива станции разположени по целия свят.
Най-същественото в този случай е, че операторите на всички тези радиостанции са квалифицирани Радиолюбители Ентусиасти с необходимите знания, умения, правомощия и апаратура, които бързо и лесно могат да се самоорганизират в случай на необходимост.

Сега, програмата накратко :
ПРИСТИГАНЕ в Черноморец
Всеки може да избере кога да пристигне и колко дълго да остане
Ранно Пристигане - Четвъртък,4-ти Септември 2014 - 2 дни преди състезанието.
Нормално Пристигане - Петък, 5-ти Септември 2014 - в деня преди състезанието.
Пристигане в последния момент - Събота, 6-ви Септември - преди 11:00 местно време, когато е началото на контеста.
Всеки екип трябва да носи всичко необходимо за полева работа - собствена апаратура включително антена, батерия, зарядно устройство, УКВ 2м ЧМ радиостанция, 14Мгц апаратура, евентуално лаптоп, портативни маса, столове, чадър и т.н. Тези, които пристигнат с автомобили могат да вземат участие в състезанието от автомобила. Предварителната подготовка е извънредно важна.
Всички станции ще бъдат разположени по протежение на бреговата линия. Мястото на всеки ще бъде определено предварително и показано при самото пристигане, така че всеки екип да има възмижност да отиде там, да огледа терена и да развърне радиостанцията за проба. Предоставя се възможност за избор на място в радиус от 100 метра от определената географска точка. Мобилните станциите ще са разположени на реални разстояния една от друга по протежение на локалния път водещ на юг към Созопол и на запад в посока Бургас. Участниците без автомобили ще бъдат разположени в точките най-близки до базата.
Регистрацията на екипа се извършва в момента на пристигането му и представянето му пред организатора. Всички участници трябва да се регистрират преди началото на контеста.
Деня на Контеста - Събота, 6-ми Септември 2014
Екипите, които вече са регистрирани могат да заемат работните си места по всяко време преди началото на контеста за да вдигнат антените си и да разположат апаратурата. Не е забранено да се работи в ефира с личните инициали преди началото на състезанието. Специалните инициали се ползват само и изключително по време на самото състезание.
Задължение на екипите е да пристигнат на определените им места на време и да информират главната станция , когато са готови.
Тези, които трябва да достигнат работните си точки пеш, могат да получат помощ от други екипи по отношение на транспортирането. На всички участници е разрешено да си помагат един на друг по всякакъв начин преди, след и по време на самия контест. Подпомагащите оператори могат да влизат във връзка с другите екипи и да помолят за помощ от всякакъв род. Позволено им е да се придвижват от място на място по всяко време. Всеки отделен екип ще бъде част от един голям отбор, в който цари атмсфера на приятелство и партнъорство.
След края на контеста (15:00 LZT) всички екипи се завръщат в хотела. Те ще имат на разположение 20 часа за да подготвят и изпратят отчетите си по електронната поща до LZ1GL@yahoo.com за проверка.
Отчетите трябва да бъдат кабрило формат , времето в UTC, инициалът да е написан в полето E-mail subject. Името на фаила трябва да бъде инициала на станцията.
Всеки, който се нуждае от помощ за да подготви и изпрати отчета си, може да получи помощ от когото и да било. Не е забранено да се гледат логовете на другите участници, да се сверяват и корегират връзки преди изпращането на отчета.
Деня след Контеста : - Неделя 7-ми Септември 2014
Проверката на отчетите е в ход. Онлайн резултатите се виждат на сайта за проверка www.lzopen.com. Всеки може да види получените отчети и сам да направи кръстосана проверка на всяка връзка.
Ще има разположен монитор в лоби бара където ще се вижда страницата с текушите резултати, които ще се променят в съответствие с въвеждането на всеки нов отчет в системата.
Ще има дискусии между участниците из целия комплекс (в лоби бара, в ресторанта, около басеина, на бара, на плажа - навсякъде в района) Всички предложения и нови идеи ще бъдат дискутирани и анализирани.
Крайните резултати ще бъдат обявени вечерта в 20:00 местно време в основния ресторант на комплекса. Всички участници ще бъдат удостоени със сертификати. Ще има награди за екипите постигнали най-добри резултати в отделните категории.

ОТПЪТУВАНЕ от Черноморец:
Всеки сам избира кога да отпътува. Всеки допълнителен ден престой може да бъде заплатен на място.
Отпътуване по График - Понеделник 8-ми Септември 2014 - след закуска

ЦЕНА: В Черноморец има множество малки семейнио хотели , с цени започващи от 15 лева за нощувка. Миналата годлина се настанихме в такъв хотел точно пред самия плаж. Смятаме отново да направим резервация там, както и в съседни хотелчета - в зависимост от броя на участниците и гостите им. Храната не е проблем, тъй като в Черноморец има много ресторанти, кафета и магазини. По принцип вечер смятаме да се храним заедно в Ресторант "Морско Око" - на самия бряг , точно срещу хотела.
Всеки отбор заплаща състезателна такса от 10 лева. Събраната сума ще се използва за частично покриване на разходите по награди и организация.
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: Достатъчно е само да заявите желанието си за участие за да добием груба представа колко човека може да очакваме. Предварителната заявка не е ангажимент. За повече подробности се свържете с Красимир Латинов чрез E_mail: LZ1GL@yahoo.com или скайп: LZ1GL_Krasimir
мобилен тел. 0885 82 43 66 стационарен тел. 02/ 920 62 20

НАГРАДИ ЗА ЗАДОЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ: На всички участници ще бъдат издадени сертификати. Победителите във всяка категория ще бъдат наградени с плакети.

ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ: Кабрило Формат. Изпратете като прикрепен фаил до LZ1GL@yahoo.com Ако желаете можете да се присъедините към LZ Open Contest Club (LZOCC). Просто напишете в отчета си, че желаете да бъдете член, изпратете ни съобщение със свободен текст, или заявете желанието си устно пред някой от членовете на клуба. Членството е безплатно и е отворено за всеки , който обича телеграфните състезания.
Кабрило лога трябва да изглежда по този начин:
QSO: 14000 CW 2008-01-19 0824 LZ1DNY    001 000  F9OQ     001 000        
QSO: 14000 CW 2008-01-19 0825 LZ1DNY    002 001  UA4PN     012 008         
QSO: 14000 CW 2008-01-19 0836 LZ1DNY    003 012  RW9LL     006 008

Контролните номера трябва да са разделени на две групи от по 3 цифри  
ОТЧЕТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ : НЕ СЕ ПРИЕМАТ !

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ: 24 ЧАСА СЛЕД КРАЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО !
Моля да изпратите отчета си възможно най-скоро след състезанието за да можем да приключим с проверката на следващия ден.

ОФИЦИАЛЕН САЙТ : www.lzopen.com/lzopenfield20/

ПРОГРАМИ КОИТО ПОДДЪРЖАТ LZ Open Contest:
N1MM Free Contest Logger - поддържа напълно LZ Open Contest , Съобщението запаметено в клавиша F2 трябва да има следния вид: {EXCH}  {LASTEXCH} или # {LASTEXCH} следвайте инструкциите за настройка
UA1AAF  LZcwc - Отлична безплатна програма написана от Борис - UA1AAF, поддържа Българските състезания, има опция за писане на отчет след контеста.
LZOPEN ONLINE Contest Logger - може да се ползва онлайн по време на състезанието. Не е нужно инсталирането на софтуер - програмата се изпълнява директно на сайта. Имате пълна статистика, проверка за повторение на връзките, възможност за редактиране на вече въведена връзка, генериране на отчет след контеста Просто се запишете и си поиграйте преди състезанието - интересно е :) Можете да изпразните отчета и да започнете отначало колкото пъти пожелаете.
 Още програми :

 5MContest Logger

Проверката на отчетите започва веднага след края на състезанието. Всеки новополучен отчет се проверява с получените до момента отчети и резултата се показва на сайта. Може да се видят всички отчети, както и грешките.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЛЕГРАФИЯ :
Ние считаме телеграфията за най-подходящ и надежден вид работа в извънредни ситуации поради следните причини :
1. При използване на Морзовата азбука съобщенията се предават знак по знак, независимо от това на какъв език са написани. Поради този факт, не е необходимо операторите да знаят езика на който предават и приемат съобщенията - те ще бъдат връчени на този за когото са предназначени. Този вид работа е максимално защитен от грешки и двусмислици.
2. При радиовръзки на средни и далечни разстояния телеграфията е видът работа, на който дори при слаба чуваемост добрите оператори са в състояние уверено да предават и приемат съобщения.
3. Всяко предадено и прието съобщение се документира - записва се във фаил или на хартия, фиксират се датата и часа на получаване и на предаване. Съобразявайки се с този факт, тези които съставят съобщенията се стараят те да бъдат максимално точни, кратки, ясни и достоверни.
4. Използвайки международния "Q" код и съкращения, телеграфистите са в състояние да разговарят свободно и могат да обменят оперативна информация като извършват редица действия свързани с подобряване качеството на радиовръзката, преминавайки от една честота на друга. На практика може да бъде осъществена директна радиовръзка със всяка една точка от света.
5. Тренировъчните съобщения, които се обменят между радиостанциите в нашето състезание имат щафетен характер. Съставят се по уникален начин, като част от получената информация от предишния кореспондент се препредава на следващия. Тази система за формиране на контролните номера се използва във всички Български вътрешни състезания от 1975 година насам и ние се радваме да видим че тя е добре приета и извън България.

Желаем Ви приятна работа в LZ Open SES Contest 2014

http://code.google.com/apis/maps/index.html
eXTReMe Tracker