PLOWDIV HF FIELD CONTEST 2014 - Присъствено КВ Състезание на телеграфия ПЛОВДИВ

| ОТЧЕТИ | Предварителни Резултати | АКТУАЛНИ УСЛОВИЯ |
41 отчета получени и проверени. Кликнете върху някой от инициалите за да видите проверния отчет.
LZ6CA LZ6CB LZ6CC LZ6CD LZ6CF LZ6CG LZ6CJ LZ6CK LZ6CL LZ6CM LZ6CN LZ6CP LZ6CQ LZ6CR LZ6CU LZ6CV LZ6CW LZ6CX LZ6CZ LZ6DB LZ6DC LZ6DD LZ6DF LZ6FA LZ6FB LZ6FC LZ6FD LZ6FF LZ6FG LZ6FJ LZ6FK LZ6FN LZ6FP LZ6FQ LZ6FR LZ6FU LZ6FV LZ6FW LZ6FX LZ6FY LZ6FZ
Изберете два инициала - по един във всяка колона. След това натиснете бутона за да сравните връзките между двете станции, ако има такива.