PIRIN HF FIELD CONTEST 2011 - Присъствено КВ Състезание на телеграфия ПИРИН

| ОТЧЕТИ | Предварителни Резултати | АКТУАЛНИ УСЛОВИЯ |
66 отчета получени и проверени. Кликнете върху някой от инициалите за да видите проверния отчет.
LZ6AA LZ6AB LZ6AC LZ6AD LZ6AF LZ6AG LZ6AH LZ6AI LZ6AJ LZ6AK LZ6AL LZ6AM LZ6AN LZ6AO LZ6AP LZ6AQ LZ6AR LZ6AS LZ6AT LZ6AU LZ6AV LZ6AW LZ6AX LZ6AY LZ6AZ LZ6BA LZ6BB LZ6BC LZ6BD LZ6BE LZ6BG LZ6BH LZ6BJ LZ6BL LZ6BM LZ6BN LZ6BO LZ6BQ LZ6BR LZ6BT LZ6BU LZ6BV LZ6BW LZ6BY LZ6CB LZ6CC LZ6CE LZ6CF LZ6CG LZ6CH LZ6CJ LZ6CK LZ6CL LZ6CP LZ6CR LZ6CT LZ6CU LZ6CV LZ6CW LZ6CY LZ6FC LZ6FD LZ6FE LZ6FI LZ6FL LZ6GS
Изберете два инициала - по един във всяка колона. След това натиснете бутона за да сравните връзките между двете станции, ако има такива.