|Organisations|Contest Calendars|Contest Clubs|Contest Stations|Radio Clubs|Personal Sites|

Български Институции
КРС - РадиолюбителиКомисия за Регулиране на Съобщенията
Други сайтове
БФРАБългарска Федерация на Радиолюбителите